Ръководство 

Директор: Данко Калапиш

Заместник-директори по учебната дейност:

  • за начален етап                  Иванка Баталова
  • за прогимназиален етап    Даниела Василева

 

Педагогически специалисти с подкрепящи функции

Педагогически съветник: д-р Виниций Петров

Логопед: Боряна Петрова 

Логопед от Държавен логопедичен център: Надя Димитрова 

работи по утвърден от директора на ДЛЦ график в 107. ОУ 

Ресурсен учител: Евелина Кабакова

Учители начален етап

Албена Димитрова

Албена Павлова

Антоанета Янева

Аня Филадска

Боряна Петрова

Виктория Хаджийска

Десислава Минева

Емилия Трендафилова

Катерина Пумпалова

Марияна Кирязова

Милена Борисова

Румена Маринова

Станиела Сърбинова

Стела Дойчинова

Юлия Недялкова

Учители начален етап в ЦДО

Антония Докова
 

Вера Ковачева

Жени Хинкова

Йорданка Братанова

Кирил Сарандев

Мариела Пачева 

Росица Даскалова

Румяна Гьорева

Станка Станкова

Таня Боиклиева

Цеца Христова

Цветка Колева

 

Учители в клуб "Енциклопедия" към НЧ "Пробуда-1946"

Юлия Михайлова 
 
Явор Янков

Учители прогимназиален етап

Български език и литература

Весела Илиева

Йорданка Чолакова

Мариaна Дикова

Цвета Кушекова

Английски език

Андрей Андреев

Даниела Малинова

Мариела Пачева 

Руски език

Албена Димитрова

Десислава Минева

Иванка Баталова

Математика

Анка Пенева

Паулина Павлова

Юлиян Ковачев

Информационни технологии

Данко Калапиш

Мартина Ценова

Офелия Драганова

История и цивилизации

Антоанета Янева

д-р Ростислав Ботев

Румяна Добриянова

География и икономика

Петя Попова
 

Човекът и природата

Иванка Маринова

Мариела Владимирова

Биология и здравно образование

Мариела Владимирова
 

Физика и астрономия

Иванка Маринова

Химия и опазване на околната среда

Даниела Василева
 

Музика

Павлина Чочова
 

Изобразително изкуство

Елена Янева
 

Технологии и предприемачество

Жанета Доганова

Офелия Драганова

Физическо възпитание и спорт

Вяра Мукова

Мадлена Николова

Цветана Кинанова

Цветелина Белеганска

 

Административен персонал

Главен счетоводител: Росица Стайкова 

Финансов контрольор: Мерцедес Николова

Завеждащ административно-техническа служба: Евдокия Асенова

Специалист "ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ": Траяна Моллова 

Домакин: Анета Василева

Асистент "Компютърна поддръжка": Георги Жеков

Звено за самоохрана 

Охранител, невъоражена охрана: Михаил Ленчев
 
Портиер, сграда "Б": Лили Тодоринова 
 

Медицинско обслужване

Училищен лекар: доц. д-р Живко Кушев

Помощен персонал:

Хигиенисти: 
Анка Райчева 
Галина Стоимирова 
Стоянка Попова 
Мимоза Аязи 
Елка Йорданова 
 
Работник поддръжка: Ангел Ангелов

 

Длъжностно лице по защита на личните данни: Мерцедес Николова, тел. за връзка: 02/8663168, 02/8662029

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg