Бюджет

 Първоначален план на бюджета за 2019 година  

 Отчет на бюджета за периода януари - март 2019 г.

 Отчет на бюджета за периода януари - юни 2019 г. 

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg