История от пожълтелите страници

Спомени от пожълтелите снимки:

107. ОУ „Хан Крум“ e основно училище, известно с високите постижения на учениците си в областта на математиката. Благодарение на Андрей Андреевв, учител по английски език, нашето училище си има свое място в Уикипедия.

 

 


Flash Clocks, Digital Date-Time Clocks at WishAFriend.com

 


Flash Calendars, Flowers Calendars at WishAFriend.com

 

 

 

 

Връзка с администратори:

Цветка Колева:

tsvete_stif@yahoo.es

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg