ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Имам удоволствието да ви поканя  на  общо събрание за избор на Обществен съвет /Председател, членове, резервни членове/ на 12. декември 2019 година, четвъртък, от 17.30 часа в кабинет № 8. 

 

Общественият съвет се състои от родители на ученици от 107. ОУ, представител на район Лозенец, общественици.
 
Изборът на нов обществен съвет се налага поради изтичане мандата на настоящия. 
 
Правата и задълженията на Обществения съвет са регламентирани в ЗПУО, глава 14 "Обществени съвети".
 
Моля излъчените по класове родители да присъстват на събранието. 
 
Моля настоящите членове на Обществения съвет да присъстват също на събранието.
 
 
 
 
Данко Калапиш, директор на 107. ОУ 

 

 

Обществен съвет

Председател на съвета: 

Искра Джанабетска-Кавалджиева, родител 
 
Членове: 
Маргарита Стоилова, родител
Магдалена Димитрова, родител
Йорданка Енева, родител
Светла Гергова, родител
Силвия Атанасова, район Лозенец
Йорданка Станкова, СГО
 
Протоколчик на Обществения съвет: Катерина Пумпалова, старши учител, начален етап в 107. ОУ 
 
 
 
Протоколи от заседания на Обществения съвет 2018 година 
 
Протокол от 15.02.2018 година 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 107. ОУ 

Уважаеми членове на Обществения съвет към 107. ОУ "Хан Крум", 
Информирам Ви, че на 18.05.2018 година от 18.00 часа свиквам извънредно заседание на Обществения съвет към училището при следния дневен ред: 
1. Определяне на представители /основен и резервен член/ за участие в комисията за провеждане на конкурс за директор на 107. ОУ
2. Съгласуване на отчета на бюджета на 107. ОУ за първо тримесечие
3. Разни 
 
Д. Калапиш, директор на 107. ОУ

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg