ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Имам удоволствието да ви поканя  на  общо събрание за избор на Обществен съвет /Председател, членове, резервни членове/ на 12. декември 2019 година, четвъртък, от 17.30 часа в кабинет № 8. 

 

Общественият съвет се състои от родители на ученици от 107. ОУ, представител на район Лозенец, общественици.
 
Изборът на нов обществен съвет се налага поради изтичане мандата на настоящия. 
 
Правата и задълженията на Обществения съвет са регламентирани в ЗПУО, глава 14 "Обществени съвети".
 
Моля излъчените по класове родители да присъстват на събранието. 
 
Моля настоящите членове на Обществения съвет да присъстват също на събранието.
 
 
 
 
Данко Калапиш, директор на 107. ОУ 

 

 

Обществен съвет с мандат до 12.12.2022 година 

Председател на съвета: 

Маргарита Стоилова, родител
 
 
Членове: 
Десислава Стоева, родител
Бойко Вълчев, родител 
Надя Петрова, родител
Силвия Стоянчева, родител
Силвия Атанасова, представител на район Лозенец
Йорданка Станкова, представител на обществеността
 
Протоколчик и подпомагащ дейността на Обществения съвет: Катерина Пумпалова, старши учител в 107. ОУ 
 

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 107. ОУ 

Уважаеми членове на Обществения съвет към 107. ОУ "Хан Крум", 
Информирам Ви, че на 18.05.2018 година от 18.00 часа свиквам извънредно заседание на Обществения съвет към училището при следния дневен ред: 
1. Определяне на представители /основен и резервен член/ за участие в комисията за провеждане на конкурс за директор на 107. ОУ
2. Съгласуване на отчета на бюджета на 107. ОУ за първо тримесечие
3. Разни 
 
Д. Калапиш, директор на 107. ОУ

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg