Обществен съвет с мандат до 12.12.2021 година 

Председател на съвета: 

Маргарита Стоилова, родител
 
 
Членове: 
Десислава Стоева, родител
Бойко Вълчев, родител 
Надя Петрова, родител
Силвия Стоянчева, родител
Силвия Атанасова, представител на район Лозенец
Йорданка Станкова, представител на обществеността
 
Протоколчик и подпомагащ дейността на Обществения съвет: Катерина Пумпалова, старши учител в 107. ОУ 
 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Имам удоволствието да ви поканя  на  общо събрание за избор на Обществен съвет /Председател, членове, резервни членове/ на 12. декември 2019 година, четвъртък, от 17.30 часа в кабинет № 8. 

 

Общественият съвет се състои от родители на ученици от 107. ОУ, представител на район Лозенец, общественици.
 
Изборът на нов обществен съвет се налага поради изтичане мандата на настоящия. 
 
Правата и задълженията на Обществения съвет са регламентирани в ЗПУО, глава 14 "Обществени съвети".
 
Моля излъчените по класове родители да присъстват на събранието. 
 
Моля настоящите членове на Обществения съвет да присъстват също на събранието.
 
 
 
 
Данко Калапиш, директор на 107. ОУ 

 

 

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg