СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК, УЧ. 2019/2020 ГОДИНА

Седмичното разписание ще бъде качено на сайта след изготвяне на здравна оценка от Регионалната здравна инспекция и издаване на протокол за съотвествие с нормативните документи от тяхна страна!

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg