ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 
 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ 

Седмичното разписание е в процес на одобряване от СРЗИ и след неговото утвърждаване ще бъде качено на сайта на училището.

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg