ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

СРЯДА  от 13:00 ч. до 14:00 ч.

ПЕТЪК от 08:00 ч. до 09:00 ч.

след предварително уговорена среща

 


 

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg