ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

ПОНЕДЕЛНИК от 08:30 ч. до 09:30 ч.

ЧЕТВЪРТЪК от 13:00 ч. до 14:00 ч.

след предварително уговорена среща

ПРИЕМНО И КОНСУЛТАТИВНО ВРЕМЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ВТОРИ СРОК УЧ. 2019/2020 ГОДИНА:

 

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg