ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС

РЕГЛАМЕНТ НА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС "МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ"

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В МС "МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ"

Свободните места за бъдещ втори, трети, четвърти, шести и седми клас до запълване на училищния план-прием за учебната 2020/2021 година и критериите за тяхното запълване ще бъдат обявени не по-рано от 15.06.2020 година.

Предвид усложнената епидемична обстановка математическо състезание "ЕВРИКА" няма да се провежда през 2020 година!

 

Адм. ръководство

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg