ПЛАН-ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 
 
 
 
Свободните места за останалите паралелки, както и критериите за тяхното запълване  ще бъдат оповестени до 24. май 2021 година!
 

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg