ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

107. ОУ има възможност да приеме за учебната 2020/2021 година четири паралелки в първи клас по 22-ма ученици, общо 88 ученици. Три паралелки ще бъдат с изучаване на английски език и една с руски език.
Във връзка с решение № 129 от 14.03.2019 г. на Столичния общински съвет за изменение и допълнение на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, кметът на СО утвърди:
1. ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ на общинските училища на територията на Столична община за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година. ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА 107. ОУ;
2. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година.
 
Приемът на документи ще се извърша само по електронен път чрез специално създадена електронна платформа за нуждите на 107. ОУ.

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА ИЗ УЧИЛИЩЕТО

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg