80 години 107. ОУ "Хан Крум"

На 23.04.2014 г. тържествено бе честван 80-годишен юбилей на училището.

80 годишният юбилей - отбелязан в сайта на район Лозенец.

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg