Всичко за всички

В тази рубрика ще се опитаме да докоснем възможно повече сфери, които биха ви заинтригували. Ученици, учители и родители ще имат достъп до материали, които сме подбрали, с огромната амбиция да задоволим интересите ви.

 Очакваме вашите предложения, мнения, файлове и др., на e-mail: tsvete_stif@yahoo.es, които ще ни помогнат много за обогатяването и разнообразяването на сайта.

 


Myspace Clocks, Digital Date-Time Clocks at WishAFriend.com

 


Myspace Calendars, Nature Calendars at WishAFriend.com

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg