Защо се сменят денят и нощта

Защо се сменят сезоните

Тук ще намерите много интересни решения

за обучението по всички предмети - /кликни върху картинката/

 

 Кликни на картинката за да влезеш в детската поща

 

 

  Игра "Звездни дететктиви"

     Игра "Светът на Анмарин"

и още много интересни игри

 


Myspace Clocks, Digital Date-Time Clocks at WishAFriend.com

 


Myspace Countdowns, Graduation Countdowns at WishAFriend.com

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg