История, родинознание, родолюбие

Много електронни уроци

Електронен учебник по Човекът и обществото

можете да изтеглите ценното помагало съставено от Петя Дунчева

Разгледайте прословутият Рибен буквар от д-р Петър Берон

Цар Симеон Велики - част 1

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg