"Heloo!"

"Improve your English through games and other activities." или "Усъвършенствайте английския си чрез игри и други занимания."

http://www.andreev107.com/

The English alphabet-Blue Skies for Burgaria[1].ppt (1,5 MB)   Забавна английска азбука

http://www.englishforeveryone.hit.bg/   Английски за всички

http://www.crayola.com/index.cfm  Забавно!

Много интересни игри  Докато се забавляваш и се обучаваш   Ех, да знаехме по-добре английски

http://www.tdbspecialprojects.com/  - Тозит. нар. "генератор за идеи" може да ви послужи като генератор на случайни думи на английски. А със тях може да се опитате да подходите творчески!

 


Flash Clocks, Video Clocks at WishAFriend.com

 


Flash Calendars, Flowers Calendars at WishAFriend.com

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg