Творчество

      Стремежът към красота и познание е най-ярко изразен в творчеството на учениците. Всички учебни и извънкласни форми са изградени въз основа на концепцията за свобода на въображението и полет на творческия дух. Предоставяне широки възможности за развитие на ученическите таланти е основен подход в работата на педагогическият екип. Ние сме единодушни, че изявата е най-важният стимул за творческа мотивация и развитие.

 

Калоян Божилски от VIг клас - сценарист, режесьор и изпълнител на свой филм с ефекти на Reverse mothion

 

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg