НВО 2020 г.

Дати за провеждане на НВО в IV клас

Български език и литература - 27 май 2020 г., начало 10:00 ч.
 
Математика - 28 май 2020 г., начало 10:00 ч.

Модели на НВО в IV клас за учебната 2019/2020 година

 

Дати за провеждане на НВО в VII клас

Български език и литература - 09 юни 2020 г., начало 09:00 ч.
 
Математика - 11 юни 2020 г., начало 09:00 ч.
 
Чужд език (по желание на ученика) - 17 юни 2020 г., начало 09:00 ч.

Модели на НВО в VII клас за учебната 2019/2020 година

 
 

Информация за прием след завършен VII клас

Актуална информация от РУО - София-град: www.ruo-sofia-grad.com/Прием на ученици/Прием след завършено основно образование
 
 
 

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg