НЕЗАБРАВИМИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ II КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

25/06/2018 14:47

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg