МС "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ" - РЕЗУЛТАТИ

 

Общият брой точки не ключва зад. 26

Националната комисия ще определи окончателния резултат, включвайки и точките на тази задача.

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg