ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ЗДРАВНИЯ РАБОТНИК

Училищната общност поздравява своя училищен лекар доц. д-р Живко Кушев и всички лекари, медицински сестри и здравни работници в нашата страна! Желаем Ви здраве! 
Благодарим Ви! 
 
 

ГРАФИК ЗА ОНЛАЙН СРЕЩИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ПЕРИОДА 6-10 АПРИЛ 2020 ГОДИНА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ ЗА УСПЕШНО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

С препоръките може да се запознаете ТУК

ВАЖНО!

Със заповед № РД 01-154/26.03.2020 година на Министъра на здравеопазването се удължава срокът на въведените противоепидемични мерки в страната до 12 април 2020 година, включващи и прекратяване на присъствена форма на обучение във всички училища в страната. 
В тази връзка продължава дистанционното обучение на учениците. Всеки петък учениците от 5. до 7. клас ще бъдат информирани чрез сайта на училището и съобщение в електронния дневник за графика на онлайн срещите за уроци и консултации с учителите за следващата седмица, а учениците от начален етап ще получават информация от класните ръководители.
Графикът не следва утвърденото седмично разписание и може да бъде различен за всяка седмица. 
Благодарим за проявеното разбиране, търпимост и толерантност! Бъдете здрави! 
 
Данко Калапиш, директор на 107. ОУ 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

107. ОУ има възможност да приеме за учебната 2020/2021 година четири паралелки в първи клас по 22-ма ученици, общо 88 ученици. Три паралелки ще бъдат с изучаване на английски език и една с руски език.
Във връзка с решение № 129 от 14.03.2019 г. на Столичния общински съвет за изменение и допълнение на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, кметът на СО утвърди:
1. ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ на общинските училища на територията на Столична община за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година. ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН НА 107. ОУ;
2. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година.
 
Приемът на документи ще се извърша само по електронен път чрез специално създадена електронна платформа за нуждите на 107. ОУ.
 
ВАЖНО (публ. на 02.04.2020 г.) РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОСЕЩАВАТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА НАБАВЯНЕ НА НУЖНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И/ИЛИ СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И ДЕЦА. ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА СЛУЖЕБНА СПРАВКА ОТ УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО.
 

ПРИЗИВ НА Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО, СОФИЯ-ГРАД КЪМ УЧЕНИЦИТЕ 

Екипът на РУО – София-град чрез Вас отново се обръща с призив към учителите, служителите и родителите да се отнасят отговорно към ситуацията, като изпълняват препоръките на здравните власти. Важно е в този момент да положим грижи за децата и учениците и чрез личния си пример да им покажем, че знанието и дисциплината са ключът към всеки успех. Затова и към тях е нашият призив:

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

За да запазите собственото си здраве и това на Вашите близки, трябва да се съобразявате с предписаните противоепидемиологични мерки и правила в условията на извънредно положение.

Наложително е стриктно да спазвате изискванията за лична хигиена – мийте ръцете си често и продължително, като използвате сапун и вода или антибактериален гел.

Редовно проветрявайте помещението, в което се намирате.

Стойте вкъщи, избягвайте социални контакти с други хора. С близки и приятели може да общувате по телефона или в социалните мрежи.

Ограничете максимално достъпа си до обществени места.

Следвайте съветите на Вашите родители и учители, които искат да Ви предпазят от възможни опасности.

Използвайте времето, прекарано вкъщи, за продължаване на Вашето образование с подкрепата на Вашите учители и родители. Бъдете активни в образователното си любопитство! Време е за личностно усъвършенстване!

Искрено Ви желаем здраве и воля, за да докажем силата на нашите общи усилия за преодоляване на кризисния за държавата ни момент!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

УЧИЛИЩНИЯТ ВЕСТНИК "ФАКТОР" ПОДНОВЯВА СВОИТЕ ИЗДАНИЯ 

БРОЙ 17-2019 ГОДИНА 

ПОРЕДНИ УСПЕХИ НА НАШИТЕ СПОРТИСТИ 

За поредна година нашите футболисти са на първо място в районното първенство по футбол на Ученическите игри. 
 
Благодарим на техния учител, водач и треньор г-жа Цветана Кинанова за положения труд и пожелаваме още много успехи в пръвенството.
 

НЕОБХОДИМИ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 6 И 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 
 
 
 

85 ГОДИНИ 107-МО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАН КРУМ"

По повод 85 годишнината от основаването на 107-о основно училище "Хан Крум" бяхме удостоени с:
 
плакет "Свети свети Кирил и Методий" от Президента на Република България г-н Румен Радев
 
 
 
 
плакет на Държавната агенция за закрила на детето от нейния председател д-р Елеонора Лилова 
 

плакет на Регионално управление на образованието от неговия началник д-р Ваня Кастрева

Вестник "24 часа" отрази нашата годишнина със статия:

 
 
 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА

понеделник: 08.30 - 09.30 часа

четвъртък: 13.00 - 14.00 часа 

след предварително уговорена среща

Директорът на училището отменя приемното си време за периода на обявеното извънредно положение в страната. За въпроси и връзка с директора изполвайте следния електронен адрес: ou107@abv.bg

публикувано на основание писмо № РУО1-29641/21.11.2018 г на Началника на РУО, София-град 

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИНЦИДЕНТ 

ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg