СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС 

 
 
Записването на приетите ученици се извършва задължително на място в училището от родителите/настойниците на учениците или упълномощено от родителя/настойника лице от 14 до 18 юни 2021 година. На 14.06.2021 и 15.06.2021 година записването ще се осъществява от 09.00 до 17.00 часа, а от 16 до 18.06.2021 година от 14.00 до 17.00 часа поради провеждане на национално външно оценяване.
Влизането на родителите в училището се осъществява от централния вход, а записването при директора или заместник-директорите. Желателно е родителите да бъдат с предварително подготвени заявления от профила в системата, задъжително представят копие от акт за раждане на детето.
Паралелката с руски език е запълнена!

ВАЖНО ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЕСТ ЗА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

Уважаеми родители,

     Тестът за начална училищна готовност ще се проведе на 15. юни, вторник, от 9:00 часа. Всички деца следва да се явят на централния вход на училището в 8:45 часа, където ще бъдат заведени в класните стаи от учителите. Списъкът с разпределението по зали ще бъде обявен на външното табло до входа на 14.06. вечерта.
     Моля, подсигурете черен молив за рисуване.
     След приключване на теста, децата ще бъдат изведени от същия учител и предадени на родителите им. Продължителността обикновено е ок. 30 - 40 минути.
     Тъй като по това време в училището се осъществяват учебни занятия, проектни дейности и спортни състезания, молим родителите да изчакват децата си извън пределите на училищния двор.
 
от адм. ръководство на 107. ОУ

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

Всичко за училищния план-прием в пети клас за учебната 2021/2022 година може да откриете ТУК 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НМС "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ" 5 - 12 КЛАС 

 

Честит 24 май!

ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

За учебната 2021/2022 година училището има възможност да приеме 92 ученици, разпределени в 4 паралелки - 3 паралелки с английски език и 1 паралелка с руски език. 
 
Заявяването за участие и класирането в 107. ОУ става чрез централизирана електронна система, като местата за прием и прилежащия район на училището ще бъдат видими в системата на 19 април 2021 година.
 
 
 
 

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА КОВИД-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

С изготвения алгоритъм от СРЗИ може да се запознаете ТУК

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ И КАРАНТИНА НА ДЕТЕ/ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

Съгласно разпоредбите на здравните власти при отсъствие на детето Ви от училище по медицински причини и невъзможност за посещение на личния лекар за вземане на извинителна бележка, може да подавате декларация от родител до класния ръководител. Молим тази декларация да се подава в краен случай!
 
 
Ако задържите детето си у дома, тъй като има карантиниран член на семейството Ви или самото дете е поставено под карантина /без да е поставена цялата паралелка под карантина/, то може да използвате за извиняване на отсъствията декларацита по образец 2 
 

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

С утвърдения училищен план може да се запознаете ТУК
 

НЕОБХОДИМИ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 
 
 

УЧИЛИЩНИЯТ ВЕСТНИК "ФАКТОР" ПОДНОВЯВА СВОИТЕ ИЗДАНИЯ 

БРОЙ 17-2019 ГОДИНА 

85 ГОДИНИ 107-МО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАН КРУМ"

По повод 85 годишнината от основаването на 107-о основно училище "Хан Крум" бяхме удостоени с:
 
плакет "Свети свети Кирил и Методий" от Президента на Република България г-н Румен Радев
 
 
 
 
плакет на Държавната агенция за закрила на детето от нейния председател д-р Елеонора Лилова 
 

плакет на Регионално управление на образованието от неговия началник д-р Ваня Кастрева

Вестник "24 часа" отрази нашата годишнина със статия:

 
 
 

ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩЕТО 

Към дата 05.05.2021 година епидемичната обстановка в училището е следната:
- болни учители от Ковид-19: няма 
- болни деца от Ковид-19: няма
- карантинирани ученици поради контакти с болни от Ковид-19: няма
- карантинирани служители поради контакти с болни от Ковид-19: няма

Директорът на училището отменя приемното си време за периода на обявената  извънредна епидемична  обстановка в страната и във връзка с въведените противоепидемични мерки от Министерство на здравеопазването. 

За въпроси и връзка с директора изполвайте следния електронен адрес: ou107@abv.bg

Моля НЕ пишете в личния фейсбук профил на директора!

публикувано на основание писмо № РУО1-29641/21.11.2018 г на Началника на РУО, София-град 

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИНЦИДЕНТ 

ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg