ПАРАЛЕЛКИ БЪДЕЩ ПЪРВИ КЛАС 

Уважаеми родители, 
Информирам Ви, че в момента се извършват допълнителни служебни проверки на част от приетите ученици в първи клас, поради открити несъответствия. След приключване на проверките ще бъдат официално оповестени списъците по паралелки
Родителската среща на бъдещите първокласници ще се проведе на 07.09.2021 година от 18.00 часа. 
Учителите на бъдещите първокласници са както следва: 
 
1"А" клас, английски език
класен ръководител: Антоанета Янева 
втори учител: Станка Станкова 
 
1"Б" клас, английски език
класен ръководител: Емилия Чернева 
втори учител: Розалия Славева
 
1"В" клас, руски език
класен ръководител: Албена Димитрова 
втори учител: Кирил Сарандев 
 
1"Г" клас, английски език
класен ръководител: Виктория Хаджийска 
втори учител: Жени Хинкова 
 
Благодаря за проявеното разбиране и търпение!
 
Данко Калапиш, директор на 107. ОУ 

КЪМ 16.07.2021 ГОДИНА НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА 107. ОУ!

РЕЗУЛТАТИ ОТ НМС "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ" 5 - 12 КЛАС 

 

Честит 24 май!

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА КОВИД-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

С изготвения алгоритъм от СРЗИ може да се запознаете ТУК

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ И КАРАНТИНА НА ДЕТЕ/ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

Съгласно разпоредбите на здравните власти при отсъствие на детето Ви от училище по медицински причини и невъзможност за посещение на личния лекар за вземане на извинителна бележка, може да подавате декларация от родител до класния ръководител. Молим тази декларация да се подава в краен случай!
 
 
Ако задържите детето си у дома, тъй като има карантиниран член на семейството Ви или самото дете е поставено под карантина /без да е поставена цялата паралелка под карантина/, то може да използвате за извиняване на отсъствията декларацита по образец 2 
 

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

С утвърдения училищен план може да се запознаете ТУК
 

НЕОБХОДИМИ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 
 
 

УЧИЛИЩНИЯТ ВЕСТНИК "ФАКТОР" ПОДНОВЯВА СВОИТЕ ИЗДАНИЯ 

БРОЙ 17-2019 ГОДИНА 

85 ГОДИНИ 107-МО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАН КРУМ"

По повод 85 годишнината от основаването на 107-о основно училище "Хан Крум" бяхме удостоени с:
 
плакет "Свети свети Кирил и Методий" от Президента на Република България г-н Румен Радев
 
 
 
 
плакет на Държавната агенция за закрила на детето от нейния председател д-р Елеонора Лилова 
 

плакет на Регионално управление на образованието от неговия началник д-р Ваня Кастрева

Вестник "24 часа" отрази нашата годишнина със статия:

 
 
 

ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩЕТО 

Към дата 05.05.2021 година епидемичната обстановка в училището е следната:
- болни учители от Ковид-19: няма 
- болни деца от Ковид-19: няма
- карантинирани ученици поради контакти с болни от Ковид-19: няма
- карантинирани служители поради контакти с болни от Ковид-19: няма

Директорът на училището отменя приемното си време за периода на обявената  извънредна епидемична  обстановка в страната и във връзка с въведените противоепидемични мерки от Министерство на здравеопазването. 

За въпроси и връзка с директора изполвайте следния електронен адрес: ou107@abv.bg

Моля НЕ пишете в личния фейсбук профил на директора!

публикувано на основание писмо № РУО1-29641/21.11.2018 г на Началника на РУО, София-град 

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИНЦИДЕНТ 

ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Contact

107. ОУ "Хан Крум" ПК 1164, гр. София
ул. Димитър Димов №13
Директор: 02 8662029
Канцелария: 02 8663168
ou107@abv.bg